Universidade de Vigo
Departamento de Socioloxía
Home Area of Philosophy Lage Picos, Xesús Adolfo