Universidade de Vigo
Departamento de Socioloxía
Home Area of Political Science and Administration Cordal Rodríguez, Constantino